ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Refine your search

Your search returned 399 results.

|
1. Recommendations on the transport of dangerous goods : model regulations : Vo. 1 / United Nations, Economic Commission for Europe (UNECE).

by United Nations Economic Commission for Europe.

Edition: 20. revised editionMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: New York [etc.] : United Nations, 2017Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 656.073.436:341.123] (1).
2. Best practice guidance for effective methane drainage and use in coal mines / United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

by United Nations Economic Commission for Europe.

Edition: Second edition.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Geneva : United Nations Economic Commission for Europe, ©2016Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: [622.333:622.8]:327.7] (1).
3. Codex alimentarius : foods derived from biotechnology / Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius Commission.

by Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission | Joint FAO/WHO Food Standards Programme | Food and Agriculture Organization of the United Nations | World Health Organization.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations : World Health Organization, 2004Other title: Foods derived from biotechnology.Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 614.31:341.123] (1).
4. Safety in the use of radiofrequency dielectric heaters and sealers : a practical guide / prepared by the International Commission on Non-Ionizing Radiation in collaboration with the International Labour Organization and the World Health Organization.

by International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection | International Labour Organisation | World Health Organization.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Geneva : International Labour Office, c1998Availability: No items available Lost (1).
5. Практикум по экономике, организации и нормированию труда : учебное пособие для вузов по специальности "Экономика и социология труда" / [Г. Р. Погосян [и др.]];под ред. Г. Р. Погосяна и Л. И. Жукова .

by Погосян Г. Р. Грант Рубенович | Жуков Л. И. Леонид Иванович | Горшков В. В. Владимир Валентинович | Шапошникова О. А | Конджеян Г. К | Погосян Г. Р. Грант Рубенович [340] | Жуков Л. И. Леонид Иванович [340].

Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: patent ; Literary form: Publisher: Москва: Экономика, 1991Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 658.53+658.3](075.8)] (1).
6. Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве : Сборник 03, Буровзрывные работы / Минтрансстрой СССР.

by Климова Л.М [რედაქტორი].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Стройиздат , 1990Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 69:624.132(083.7)] (1).
7. Запрещающие нормы в советском праве / Н. Н. Рыбушкин.

by Рыбушкин, Николай Николаевич.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990Availability: No items available Lost (1).
8. Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации (проектирование технологического оснащения) : Утв. Гос. ком. СССР по труду и социал. вопр. и Секретариатом ВЦСПС 17.03.86 : [Срок действия до 1992 г.] / Ред. М. Ю. Чинякова.

by Чинякова, М. Ю [რედაქტორი] | СССР. Гос. ком. по труду и социальным вопросам.

Edition: 2-е изд., перераб. и доп.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction М. : Экономика, 1990Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 658.512.2:658.512(083.7)] (2). Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 658.512.2:658.512(083.7)] (1).
9. Сборник противопожарных норм и правил строительного проектирования / Сост. В. В. Денисенко.

by Денисенко, Василий Васильевич.

Edition: 4-е изд., перераб. и доп.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Киев : Будивэльнык, 1990Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 614.841.33(083.74)] (1). Lost (1).
10. Укрупненные типовые нормы времени на работы по ремонту металлорежущего оборудования : (По видам ремонта) : Утв. Гос. ком. СССР по труду и социиал. вопр. и Секретариатом ВЦСПС 10.09.84 г. / Центральное бюро нормативов по труду гос. комитета СССР по труду и социальным вопросам.

by Центральное бюро нормативов по труду гос. комитета СССР по труду и социальным вопросам.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Publisher: Москва : Экономика, 1990Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 621.91.02(083.7)] (1).
11. აბრეშუმის მრეწველობაში პარკის დამხარისხებლებისათვის გამომუშავების დარგობრივი ტიპობრივი ნორმები : მეთოდური მითითებანი და საცნობარო მასალა 3105 მეაბრეშუმეობის სპეციალობის სტუდენტებისათვის / საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი.

by საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction თბილისი, 1990Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 638.27+677.021.153] (1).
12. Типовые нормы времени на переплетные и картонажные работы : Утв. Гос. ком. СССР по труду и социал. вопр. и Секретариатом ВЦСПС 08.08.88. / Центр. бюро нормативов по труду.

by Центр. бюро нормативов по труду.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Москва : Экономика, 1990Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 686.1(083.74)] (1).
13. Всеобъемлющая международная безопасность : международно-правовые принципы и нормы:справочник / Дипломатическая академия МИД СССР ; [Агаев Э. Т. и др.].

by Агаев, Э.Т | Дипломатическая академия МИД СССР [570].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Publisher: Москва : Международные отношения, 1990Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 341(035)] (1). Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 341(035)] (1).
14. Типовые технически обоснованные нормы времени на работы, выполняемые в мастерских дистанций пути, путевых машинных станций и путевых дорожных мастерских / М-во путей сообщения СССР. Главное управление пути.

by М-во путей сообщения СССР. Главное управление пути.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Москва : Транспорт, 1990Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 658.53:[625.146+625.17:625.146]] (1).
15. Общемашиностроительные нормативы времени на контактную сварку : Утв. Гос. ком. СССР по труду и социал. вопр. 05.08.88 / Ред. М. Ю.Чинякова.

by Чинякова,М. Ю [რედაქტორი] | СССР. Гос. ком. по труду и социальным вопросам.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Экономика, 1989Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 658.53:621.791] (1).
16. Возрождение духа ленинизма / В. А. Бобков

by Бобков, Владимир Андреевич.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Мoсква : Политиздат , 1989Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 3426.8] (1).
17. Охрана труда в торфяной промышленности : Учеб. для вузов по спец. "Открытые горн. работы" и "Горн. машины и оборуд." / С. А. Бережной, Б.А. Еношевский, В. Н. Колесин и др.]; Под ред. С. А. Бережного.

by Бережной, Сергей Алексеевич [რედაქტორი] | Еношевский, Б. А | Колесин, В. Н.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Недра, 1989Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 331.45:662.641](075)] (1).
18. Энциклопедия молодой женщины : Пер. с чеш. / [Лит. обраб. В. П. Меженкова; Послесл. А. Г. Харчева].

by Меженков, В. П | Харчева, А. Г.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Москва : Прогресс, 1989Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 613.99:613.88:173(035) ] (3).
19. Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве : Сборник 15.01 : Отделочные работы : Стекольные работы / Минтрансстрой СССР.

by Минтрансстрой СССР.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Москва : Стройиздат, 1989Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 698+698.3](083.7)] (1).
20. Общемашиностроительные нормативы времени на газовую сварку, газовую, газоэлектрическую и кислородно-флюсовую резку черных, коррозионностойких и цветных металлов / Центр. бюро нормативов по труду гос. ком. СССР по труду и социальным вопросам.

by Центр. бюро нормативов по труду гос. ком. СССР по труду и социальным вопросам.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Москва : Экономика, 1989Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 621.791.5+621.791.94](083.74)] (1).
Not finding what you're looking for?
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.