ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Refine your search

Your search returned 20 results.

|
1. Изломы конструкционных сталей : Л. П. Герасимова, А. А. Ежов, М. И. Маресев. Справочник /

by Герасимова, Л. П | Ежов, А. А | Маресев, М. И.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Publisher: Москва : Металлургия, 1987Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 669.14:620.184.6](035)] (1).
2. Стальные конструкции производственных зданий : Справочник / А. А. Нилов, В. А. Пермяков, А. Я. Прицкер.

by Нилов, А. А | Пермяков, В. А | Прицкер, А. Я.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Publisher: Киев : Будивельник, 1986Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 624.014.2(035)] (1).
3. Расчет стальных конструкций : справочное пособие / Я.М. Лихтарников, Д.В. Ладыженский, В.М. Клыков.

by Лихтарников, Яков Моисеевич | Ладыженский, Давыд Валентинович | Клыков, Виктор Михайлович.

Edition: Изд. 2-е, перераб. и доп.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Киев : Будівельник, 1984Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 624.014.2(035)] (1).
4. Аварии стальных конструкций / Я. Аугустин, Е. Шледзевский; Перевод с пол. Д .Д. Попова.

by Аугустин, Я | Шледзевский, Е | Попов, Д. Д [მთარგმნელი].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Стройиздат, 1978Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 624.014] (1). Lost (1).
5. Примеры расчета стальных конструкций / А. Г. Тахтамышев.

by Тахтамышев, Андрей Георгиевич.

Edition: 2-е изд., перераб.Material type: Text Text; Format: print Publisher: Москва : Стройиздат, 1978Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 624.014.2] (1).
6. Составление деталировочных чертежей металлических конструкций / А. А. Абаринов.

by Абаринов, Андрей Андреевич.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Москва : Стройиздат, 1978Availability: No items available Lost (1).
7. Изготовление стальных конструкций / [А.А. Абаринов, Б.И. Гампель, Е.Л. Воронов и др.] ; Под ред. В.М. Краснова.

by Айдаров, Г. А [შემდგენელი] | Беляев, Б. И [რედაქტორი] | М-во строительства РСФСР. Всесоюз. науч.-исслед. и проектный ин-т "Теплопроект".

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Стройиздат,, 1978Availability: No items available Lost (1).
8. Справочник разметчика стальных конструкций / Под ред. инж. Б. И. Беляева.

by Беляев, Борис Иванович [რედაქტორი] | Зелятров, [!] Владимир Николаевич.

Edition: 2-е изд., перераб.Material type: Text Text; Format: print Publisher: Москва : Стройиздат, 1966Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 624.014.2(035)] (2).
9. Справочник конструктора по стальным конструкциям / Под общ. ред. Н. П. Мельникова; Государственный институт по проектированию, исследованию и испытанию стальных конструкций и мостов (Проектстальконструкция).

by Мельников, Н. П [რედაქტორი] | Государственный институт по проектированию, исследованию и испытанию стальных конструкций и мостов (Проектстальконструкция).

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Publisher: Москва : Стройиздат, 1965Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 624.014.2(035)] (1).
10. Справочник по специальным работам : Изготовление стальных конструкций / Авт.-сост.: Г. А. Айдаров, и др. ; Под ред. Б. И. Беляева. М-во строительства РСФСР. Всесоюз. науч.-исслед. и проектный ин-т "Теплопроект".

by Айдаров, Г. А [შემდგენელი] | Беляев, Б. И [რედაქტორი] | М-во строительства РСФСР. Всесоюз. науч.-исслед. и проектный ин-т "Теплопроект".

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Госстройиздат, 1963Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 624.014.2(035)] (2).
11. კრ. 5. ფოლადის კონსტრუქციების დამზადება და მონტაჟი, გამოშვება 5 : სამშენებლო ფოლადის კონსტრუქციების დამზადება.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: საბჭ. საქართველო, 1962Availability: No items available Lost (2).
12. Стальные конструкции в тяжелом машиностроении / Х. А. Винокурский.

by Винокурский, Хаим Аронович.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва ; Свердловск : Машгиз. [Урало-Сиб. отд-ние], 1960Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 624.014:621] (2).
13. Марочник конструкционных сталей станкостроения / Главниипроект при Госплане СССР. Эксперим. науч.-исслед. ин-т металлорежущих станков ЭНИМС ; Под ред. М. Е. Марданян .

by Марданян, Мардан Ефремович [რედაქტორი] | Экспериментальный науч.-исслед. ин-т металлорежущих станков (Москва).

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : ЦБТИ , 1958Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 (1).
14. ფოლადის კონსტრუქციების დაგეგმარების მაგალითები / ა.ნ. რაზმაძე ; [რედ. დ.ე. დოლიძე].

by რაზმაძე, ალექსანდრე | დოლიძე, დ.ე [რედაქტორი].

Edition: შევს. და გადამუშ. მე-2 გამოც.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction თბილისი : ტექნიკა და შრომა, 1953Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 624.083] (2). Lost (1).
15. Сборник учебных планов и программ для подготовки сборшиков-монтажников стальных конструкций / М-во строительства предприятий машиностроения.

by М-во строительства предприятий машиностроения.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва, 1949Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 624.014.2(08)] (1).
16. Сборник учебных планов и программ для подготовки сборщиков стальных конструкций / Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии СССР.

by Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии СССР.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Гос. изд. стр. лит-ри, 1949Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 624.014.2(035)] (1).
17. ფოლადის კონსტრუქციების დამზადება / ა.ნ. რაზმაძე.

by რაზმაძე, ალექსანდრე.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: თბილისი : ტექნიკა და შრომა, 1949Availability: No items available Lost (2).
18. Программа курса "Стальные конструкции/ Ред. А.И.Богомолов.

by Богомолов, А [რედაქტორი].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва, 1948Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 624.014(073)] (1).
19. Справочник монтажника стальных конструкций / Сост.: инж. Б. И. Беляев, инж. Н. А. Болобан, инж. И. Б. Гитман [и др.] ; [Ред. коллегия: Б. И. Беляев (глав. ред.), Г. С. Дубинский и др.].

by Беляев, Борис Иванович [შემდგენელ-რედაქტორი] | Болобан, Н. А [შემდგენელი] | Гитман, И. Б [შემდგენელი] | Дубинский, Г. С [რედაქტორი] | СССР Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Москва : Стройиздат, 1948Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 624.014(035)] (1).
20. Инструкция по изготовлению клепаных стальных конструкций / [Разраб. Произв. отд. Главстальконструкции Наркомстроя].

by СССР Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии Техническое управление.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Москва : Стройиздат, 1946Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 624.014.2(085)] (1).
Not finding what you're looking for?
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.