ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Your search returned 39 results.

|
1. ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის საბადოს შახტების მეთანსიუხვის პროგნოზის ინსტრუქცია : დამტკ.... 19 მაისი 2004 წ. / [შემდგ.: ი. ცინცაძე ; რედ.: ა. მიქელაძე]; აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის სახელობის საქართველოს სამთო საზოგადოება, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი კომისია, გიორგი წულუკიძის სახელობის სამთო ინსტიტუტი.

by ცინცაძე, ი [შემდგენელი] | მიქელაძე, ა [რედაქტორი] | აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის სახელობის საქართველოს სამთო საზოგადოება, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი კომისია, გიორგი წულუკიძის სახელობის სამთო ინსტიტუტი.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: თბილისი, 2004Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 622.333(479.22)] (3).
2. Многоволновые сейсмические исследования угольных месторождений Донбасса / М. Т. Хохлов, О. М. Харитонов, П. Г. Трифонов и др.; АН УССР, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина, Ин-т минер. ресурсов ; ред. Н. Я. Соколова.

by Хохлов, Миаил Трофимович | Хохлов, Михаил Тимофеевич | Харитонов, О.М | Трифонов, П. Г | Соколова, В. Б [რედაქტორი].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Киев : Наук. думка, 1990Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 550.834:553.94] (1).
3. Кавакский угольный бассейн : (Геол. строение, угленосность, перспективы освоения) , Ф. Т. Каширин; АН КиргССР, Ин-т геологии.

by Каширин, Федор Тихонович.

Material type: Text Text Publisher: Фрунзе: Илим, 1990Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 553.94] (1).
4. Влияние катагенеза горных пород и метаморфизма углей на их выбросоопасность / В. Е. Забигайло, В. И. Николин; АН УССР, Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых .

by Забигайло, Владимир Ефимович | Николин, Виктор Игнатьевич | АН УССР, Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Киев : Наук. думка , 1990Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 55:622.83] (1).
5. Заблаговременная дегазация угольных месторождений / Н. В. Ножкин.

by Ножкин, Николай Васильевич.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Москва : Недра, 1979Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 553.94/95(075.8)] (1).
6. Надежность взрывозащищенного и рудничного электрооборудования / [А.И. Быков, Б.Н. Ванеев, В.Д. Главный и др.] ; Под общ. ред. Б.Н. Ванеева.

by Быков, Алексей Иванович | Ванеев, Бронислав Николаевич [რედაქტორი] | Главный, В.Д.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Москва : Недра, 1979Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 622.333] (1). Lost (1).
7. Бесцеликовая обработка мощных пологих и наклонных пластов / [В. Н. Корнилков, А. М. Вандышев, В. В. Таскаев и др.].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Недра, 1978Availability: No items available Lost (2).
8. Formování hornictva sokolovského uhelného revíru, 1830-1914 / Jiří Matějček.

by Matějček, Jiří.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Opava : Slezský ústav ČSAV, 1978Availability: No items available Lost (1).
9. Буровые установки БИП-2 и БИК-2 / Сост.Игорь.С.Попов, А.В. Гайдуков и др.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : " Недра", 1977Availability: No items available Lost (1).
10. Разработка глубоких горизонтов Ткибули-Шаорского каменноугольного месторождения / А. С. Микеладзе ; [АН ГССР, Ин-т горной механики им. Г. А. Цулукидзе].

by Микеладзе, Алексей Семенович | [АН ГССР, Ин-т горной механики им. Г. А. Цулукидзе].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Тбилиси : Мецниереба, 1975Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 622.272.3(479.22)] (1).
11. Reserves of the Herrin : No. 6 / G. J. Allgaier and M. E. Hopkins.

by Allgaier, G. J | Hopkins, M. E.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Urbana, Ill., 1975Availability: No items available Lost (1).
12. Деформационные свойства пород глубоких горизонтов / К. И. Дудушкина, Г. Ф. Бобров.

by Дудушкина, Клавдия Ивановна.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Недра, 1974Availability: No items available Lost (1).
13. Технология разработки угольных месторождений : [Учеб. пособие для техникумов угольной пром-сти] / В. Д. Кащеев. .

by Кащеев, Василий Дмитриевич.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Москва : Недра, 1971Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 622.333(075)] (1).
14. Совершенствование гидрозакладочных установок на шахтах Кузбасса : Науч. доклад на конференции в г. Прокопьевске, июль 1970 г. / Канд. техн. наук В. В. Добровольский, канд. техн. наук В. П. Бухгольц, инж. Г. М. Золотарев ; М-во угольной пром-сти СССР. АН СССР. Ин-т горного дела им. А. А. Скочинского.

by Добровольский, Владимир Васильевич.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : [б. и.], 1970Availability: No items available Lost (1).
15. О фациальных условиях накопления пород кровель угольных пластов и о предвидении возможного проявления вторичных осадок : Краткий науч. отчет / [П. В. Васильев].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : [б. и.], 1967Availability: No items available Lost (1).
16. Разработка мощных угольных пластов / Н. И. Линденау, Р. В. Буткевич, К. П. Кривобок ; Под ред. гор. инж. А. Н. Задемидко.

by Линденау, Николай Иванович.

Edition: .Material type: Text Text Publisher: Москва : Недра, 1966Availability: No items available Lost (1).
17. Изучение связи трещиноватости с тектоническими структурами горных пород : Учеб. пособие для студентов специальностей "Физика горных пород", "Геология и разведка месторождений полезных ископаемых", "Маркшейдерское дело" / В. А. Букринский, А. В. Михайлова ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ин-т радиоэлектроники и горной электромеханики.

by Букринский, Виктор Александрович.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва, 1963Availability: No items available Lost (1).
18. Осушение шахтных полей и карьеров угольных месторождений / С. К. Абрамов, О. Б. Скиргелло, М. И. Чельцов.

by Абрамов, Сергей Козьмич | Скиргелло, О. Б | Чельцов, М. И.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Госгортехиздат, 1961Availability: No items available Lost (1).
19. Разработка угольных месторождений Урала подземным способом / Р. В. Буткевич, И. Н. Сидоров, В. И. Ячменев.

by Буткевич, Роман Вениаминович.

Edition: .Material type: Text Text Publisher: Москва : Госгортехиздат, 1960Availability: No items available Lost (1).
20. Влияние основных геологических факторов на поведение пород в горных выработках / П. В. Васильев, С. И. Малинин.

by Васильев, Петр Васильевич.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Госгортехиздат, 1960Availability: No items available Lost (1).
Not finding what you're looking for?
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.