ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Refine your search

Your search returned 63 results.

|
1. Дневники Софьи Андреевны Толстой : Ч. 2: 1891-1897 / Толстая Софья Андреевна ; Ред. и предисл. С. Л. Толстого ; Прим. С. Л. Тостого и Г. А. Волкова.

by Толстая, Софья Андреевна | Толстой, Сергей Львович [რედაქტორი, კომენტარების, შენიშვნების ავტორი] | Волков, Гавриил Андреевич [კომენტარების, შენიშვნების ავტორი].

Material type: Text Text Publisher: Ленинград : М. и С. Сабашниковы, 1929Availability: Items available for loan: ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი [Call number: 882.09 Т-529] (1).
2. Любовь в жизни Льва Толстого : 2 т.; Т. 1 / В. А. Жданов.

by Жданов, Владимир Александрович.

Material type: Set Set Publisher: Москва : М. и С. Сабашниковы, 1928Availability: Items available for loan: ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი [Call number: 882.09 Ж-422] (2).
3. Любовь в жизни Льва Толстого : 2 .Т: Т. 2 / В. А. Жданов.

by Жданов, Владимир Александрович.

Material type: Set Set Publisher: Москва : М. и С. Сабашниковы, 1928Availability: Items available for loan: ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი [Call number: 882.09 Ж-422] (1).
4. Любовь в жизни Льва Толстого : 2 .Т: Т. 1 / В. А. Жданов.

by Жданов, Владимир Александрович.

Material type: Set Set Publisher: Москва : М. и С. Сабашниковы, 1928Availability: Items available for loan: ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი [Call number: 882.09 Ж-422] (1).
5. Дневники Софьи Андреевны Толстой : 1860-1891 / Редакция С. Л. Толстого ; Примечания С. Л. Толстого и Г. А. Волкова ; Предисл. М. А. Цявловского ; Обложка: А. Кравченко.

by Толстая, Софья Андреевна | Толстой, Сергей Львович [რედაქტორი, კომენტარების, შენიშვნების ავტორი] | Волков, Гавриил Андреевич [კომენტარების, შენიშვნების ავტორი] | Цявловский, М. А [წინასიტყვაობის ავტორი] | Кравченко, А [ილუსტრატორი].

Material type: Text Text Publisher: [Москва] : М. и С. Сабашниковы, 1928Availability: Items available for loan: ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი [Call number: 882.09 Т-529] (1).
6. Переписка / Толстой, Тургенев ; Ред. и прим. А. Е. Грузинского и М. А. Цявловского.

by Толстой, Лев Николаевич, 1828-1910 | Грузинский, А. Е [რედაქტორი, კომენტარების/შენიშვნების ავტორი] | Цявловский, М. А [რედაქტორი, კომენტარების/შენიშვნების ავტორი].

Material type: Text Text Publisher: [Москва] : М. и С. Сабашниковы, 1928Availability: Items available for loan: ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი [Call number: 882.09 Т-53] (1).
7. Последняя любовь Тютчева : (Елена Александровна Денисьева) / Георгий Чулков.

by Чулков, Г. И. Георгий Иванович, 1879 - 1939.

Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Publisher: Москва : М. и С. Сабашниковы, 1928Availability: Items available for loan: ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი [Call number: 882.09 Ч-893] (1).
8. Дневники 1891-1910 / Валерий Брюсов ; Подготовила к печати И. М. Брюсова ; примеч. Н. С. Ашукина.

by Брюсов, Валерий Яковлевич, 1873-1924.

Material type: Text Text Publisher: Москва : М. и С. Сабашниковы, 1927Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი [Call number: 882.09 Б-898] (1).
9. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв. / С. В. Бахрушин.

by Бахрушин, Сергей Владимирович.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : М. и С. Сабашниковы, 1927Availability: No items available Lost (1).
10. Из моей жизни. Моя юность. Памяти / Валерий Брюсов ; Предисл. и примеч. Н. С. Ашукина.

by Брюсов, Валерий Яковлевич.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Изд. М. и С. Сабашниковы, 1927Availability: No items available Lost (1).
11. Театр и эволюция театральных форм / А. Е. Редько.

by Редько, А. Е.

Material type: Text Text Publisher: [Москва] ; [Ленинград] : М. и С. Сабашниковы, 1926Availability: Items available for loan: ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი [Call number: 792 Р-336] (1).
12. Выбор и устройство правильных севооборотов для районов Европейской части СССР по областям Госплана : С табл. севооборотов и переходов к ним / А. А. Бауэр.

by Бауэр, Александр Августович.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction [Москва] : М. и С. Сабашниковы, 1926Availability: No items available Lost (1).
13. Культура и вырождение / О.Освальд ; Пер. с нем. д-ра В. А. Белоусова ; Под ред. проф. П. Б. Ганнушкина и с предисл. В. Волгина и П. Ганнушкина ; Освальд Бумке, проф. Мюнхенск. ун-та.

by Бумке, Освальд.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction [Москва] : М. и С. Сабашниковы, 1926Availability: No items available Lost (1).
14. Книга Руфь : Библия. В.З. Книга Руфь / Пер. с древ-евр. Абрам Эфрос. Грав В. Фаворского.

by .

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : М. и С. Сабашниковы, 1925Availability: Items available for loan: ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი [Call number: 891.9.09 К-532] (1).
15. Анна Петровна Керн : По материалам Пушкинского дома / Б. Л. Модзалевский.

by Модзалевский, Борис Львович.

Material type: Text Text Publisher: [Ленинград] : М. и С. Сабашниковы, 1924Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი [Call number: 882.09 М-744] (1).
16. Аграрная история древнего мира : С прилож. статьи "Римский колонат" проф. М. И. Ростовцева / Проф. Макс Вебер ; Пер. с нем. Е. С. Петрушевской ; Под ред. и с предисл. проф. Д. М. Петрушевского.

by Вебер, Макс, 1864-1920 | Петрушевская, Е. С [მთარგმნელი] | Петрушевский, Д. М [რედაქტორი].

Material type: Text Text Publisher: Москва : М. и С. Сабашниковы, [1923]Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 332(3)(09)+94(3)] (1). Lost (1).
17. Неизданные стихотворения, варианты и письма : Из рукописных собраний Пушкинского дома при Российской академии наук / Некрасов.

by Некрасов, Николай Алексеевич.

Material type: Text Text Publisher: Петроград : М. и С. Сабашниковы, 1922Availability: Items available for loan: ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი [Call number: 882 Н-48] (1).
18. Охота на Кавказе : [Рассказы] / Л.Н. Толстой.

by Толстой, Николай Николаевич.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : М. и С. Сабашниковы, 1922Availability: Items available for loan: ი.გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმი [Call number: 882 Т-529] (1).
19. Европа до и после войны в территориальном отношении / Проф. Н. И. Кареев.

by Кареев, Николай Иванович.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Петроград : М. и С. Сабашниковы, 1922Availability: No items available Lost (1).
20. Европа до и после войны в территориальном отношении / Проф. Н. И. Кареев.

by Кареев, Николай Иванович.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Петроград : М. и С. Сабашниковы, 1922Availability: No items available
Not finding what you're looking for?
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.