ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Your search returned 17 results.

|
1. ლიტერატურული ზღაპარი როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და მისი ინტერტექსტუალური სტრუქტურა (ოსკარ უაილდის ლიტერატურულ ზღაპართა კვლევის საფუძველზე) : სპეციალობა 1005 ფილოლოგია : ავტორეფერატი ფილოლ. დოქტ. აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად / ლიანა ძოწენიძე ; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ; [სამეცნ. ხელმძღვანელი: გურამ ლებანიძე].

by ძოწენიძე, ლიანა | ლებანიძე, გურამ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ქუთაისი, 2018Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 82-343+821.111(092)(043.3)] (1).
2. ვერბალური მხატვრული პორტრეტი როგორც ტექსტი და როგორც ლინგვოკულტურული პრობლემა : (სომესტ მოემის მცირე მოთხრობათა კვლევის საფუძველზე) : სპეციალობა 1005 ფილოლოგია : ავტორეფერატი ფილოლ. დოქტ. აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად / თეა ხერხაძე ; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ; [სამეცნ. ხელმძღვანელი: ირმა ყიფიანი].

by ხერხაძე, თეა | ყიფიანი, ირმა [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ქუთაისი, 2018Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 81'42+821.111(092)] (1).
3. ნოველის პოეტიკა და ნოველათა ციკლის ენობრივი განზომილება (რ. კიპლინგის მცირე პროზის მასალაზე) : ავტორეფერატი ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. სპეციალობა 1005 - ფილოლოგია / თამარ ალფაიძე ; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ; [სამეცნიერო ხელმძღვანელი : გურამ ლებანიძე].

by ალფაიძე, თამარ | ლებანიძე, გურამ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ქუთაისი, ქუთაისიAvailability: No items available Lost (1).
4. თარგმანი როგორც ინტერკულტურული კომუნიკაცია და ლირიკული ტექსტი როგორც თარგმნის ობიექტი (ედგარ ალან პოს "ყორანის" ქართულ თარგმანთა კვლევის საფუძელზე) : ავტორეფერატი ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. სპეციალობა 1005 - ფილოლოგია. / მარია სუპატაშვილი ; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ; [სამეცნიერო ხელმძღვანელი : გურამ ლებანიძე].

by სუპატაშვილი, მარია | ლებანიძე, გურამ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ქუთაისი, 2017Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 811.111'42+811.111'255.2+821.111(73)](043.3)] (1).
5. ბიოსაწვავის მიღების ტექნოლოგიური პროცესების განსაზღვრა და მისი ეკოლოგიურ-ეკონომიკური შეფასება საქართველოს პირობებში : სადისერტაციო მაცნე : ეკოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი ნაშრომი. ეკოლოგია 1102 / ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი), საგანმანათლებლო პროგრამა ეკოლოგია და გარემოს დაცვა ; [სამეცნიერო ხელმძღვანელი: თენგიზ ლაღიძე].

by შამათავა, თამარ | ლაღიძე, თენგიზ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი), საგანმანათლებლო პროგრამა ეკოლოგია და გარემოს დაცვა.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ქუთაისი, 2017Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 662.7+504.5](043)] (1).
6. დრამის პოეტიკა და დრამატული დიალოგის ენობრივი განზომილება : (ოსკარ უაილდის დრამაზე "ქალბატონ უინდერმიერის მარაო" დაყრდნობით) : დარგი/სპეციალობა 1005 -ფილოლოგია. ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / მეგი შალიკიანი-სხირელი ; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ; [სამეცნ. ხელმძღვანელი: გურამ ლებანიძე].

by შალიკიანი-სხირელი, მეგი | ლებანიძე, გურამ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ქუთაისი, 2017. Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 821-2:81'27(043)] (1).
7. აზოტის ოქსიდითა და კალციტონინის გენთან დაკავშირებული პეპტიდით გამოწვეული მიკროცირკულაციის ცვლილებების ფარმაკოლოგიური მოდულაციის მექანიზმები კაპსაიცინით ინდუცირებული ნეიროგენური ანთების დროს : (ექსპერიმენტული კვლევა ვირთაგვებზე) : დისერტაცია დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად მედიცინაში / თამარ ბასილაძე ; თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ; [სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ნიკოლოზ გონგაძე, გურამ ბექაია].

by ბასილაძე, თამარ | გონგაძე, ნიკოლოზ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | ბექაია, გურამ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: თბილისი, 2016Availability: No items available Lost (1).
8. დრამატული ტექსტი როგორც თარგმნის ობიექტი და მთარგმნელობითი სტილის პრობლემა (შექსპირის "ჰამლეტის" მაჩაბლისეული თარგმანის მიხედვით) : ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი : დარგი/სპეციალობა 1005 - ფილოლოგია / თამარ მარდალეიშვილი ; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ; [სამეცნიერო ხელმძღვანელი: გურამ ლებანიძე ; რეცენზენტები: ეთერ სოსელია, ირინე გოშხეთელიანი].

by მარდალეიშვილი, თამარ | ლებანიძე, გურამ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | სოსელია, ეთერ [რეცენზენტი] | გოშხეთელიანი, ირინე [რეცენზენტი] | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ქუთაისი, 2015Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 81'255.4(043)] (1).
9. ინტერტექსტუალურობის თეორია და ჟურნალისტურ ჟანრთა ენობრივი ასპექტი ინტერვიუს ტექსტობრივი კვლევის საფუძველზე : ავტორეფერატი ფილოლოგიის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად : 1005 ფილოლოგია / ეკატერინე ჯულაყიძე ; [სამეცნ. ხელმძღვ. გურამ ლებანიძე] ; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

by ჯულაყიძე, ეკატერინე | ლებანიძე, გურამ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ქუთაისი, 2015Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 070+81'373](043)] (1).
10. პერსონალური დეიქსისი და მხატვრული ნარატივის კომუნიკაციურ-პრაგმატიკული სტრუქტურა : ფილოლოგიის (აკადემური) დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდეგნილი დისერტაციის ავტორეფერატი / ვალერია ლობჟანიძე ; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; [სამეც. ხელმძღვანელი გურამ ლებანიძე].

by ლობჟანიძე, ვალერია | ლებანიძე, გურამ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ქუთაისი, 2013Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 8(043)] (1).
11. პორტრეტის პოეტიკა და მისი ენობრივი განზომილება თანამედროვე ფრანგულენოვან ნარატივში (ფრანსუაზ საგანის რომანის "სალამი, სევდავ!" მიხედვით) : დისერტაცია...ფილოლ. დოქტ.1005 - ფილოლოგია / ანა აფრიდონიძე ; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ; [სამეცნიერო ხელმძღვ. გურამ ლებანიძე ; რეცენზენტები: ციური ახვლედიანი, ქეთევან გაბუნია].

by აფრიდონიძე, ანა | ლებანიძე, გურამ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | ახვლედიანი, ციური [რეცენზენტი] | გაბუნია, ქეთევან [რეცენზენტი] | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ქუთაისი, 2012Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 82(043)] (1).
12. თანამედროვე მედიაკულტურა და ანალიტიკური სტატია როგორც ჟურნალისტური ჟანრი და ტექსტი : დისერტაცია ფილოლ.(აკადემიური) დოქტ. 1005 - ფილოლოგია / ნანა გორგოძე ; ა. წერეთლის სახელმწ. უნ-ტი ; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ; [სამეცნ. ხელმძღვ.: გურამ ლებანიძე ; რეცენზენტები: ნინო კირვალიძე, ირინე გოშხეთელიანი].

by გორგოძე, ნანა, 1981- [ფილოლოგი,] | ლებანიძე, გურამ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | კირვალიძე, ნინო [რეცენზენტი] | გოშხეთელიანი, ირინე [რეცენზენტი] | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ქუთაისი, 2012Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 070(043)] (1).
13. არავერბალური კომუნიკაცია როგორც ნარატიული ფენომენი და როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა : დის... ფილოლ. დოქტ. 1005 - ფილოლოგია / ეკატერინე ქურდაძე ; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ; [სამეცნ. ხელმძღვ.: გურამ ლებანიძე ; რეცენზენტები: მაია ჩხეიძე, რუსუდან გოცირიძე].

by ქურდაძე, ეკატერინე | ლებანიძე, გურამ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | ჩხეიძე, მაია [სამეცნ. ხელმძღვანელი] | გოცირიძე, რუსუდან [რეცენზენტი] | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ქუთაისი, 2012Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 81(043)] (1).
14. ემოციის ნომინაცია როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი თანამედროვე გერმანულ ენაში : ("სიხარულის" ლოგოკონცეპტის მაგალითზე) : ავტორეფერატი ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. 10.02.10 / მანანა ბაქრაძე ; ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; [სამეცნ. ხელმძღვანელი: გურამ ლებანიძე].

by ბაქრაძე, მანანა, 1968- | ლებანიძე, გურამ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction თბილისი, 2006Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 811.112.2'373(043)] (1).
15. მხატვრული დეტალი როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და ქვეტექსტური სემანტიკა მეოცესაუკუნოვან მხატვრულ ციკლში : (ერნესტ ჰემინგუეის "მცირე პროზის" მასალაზე) : ავტორეფ... ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.02.10 / ნინო მატარაძე ; ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; [სამეცნ. ხელმძღვანელი: გურამ ლებანიძე].

by მატარაძე, ნინო | ლებანიძე, გურამ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction თბილისი, 2005Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 821.111(73).09(043)] (1).
16. სუბსტანციის ანთროპოცენტრისტულად ორიენტირებული ფრაზეოლოგიური ნომინაცია როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი თანამედროვე ინგლისურ ენაში : ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / ინგა კოკაია ; სამეცნ. ხელმძღვ.: გურამ ლებანიძე ; ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

by კოკაია, ინგა | ლებანიძე, გურამ [სამეცნიერო ხელმძღვანელი] | ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction თბილისი, 2005Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 811.111'38(043)] (1).
17. ანგელოზის თემა და მოტივი თანამედროვე დასავლეთევროპულ ლიტერატურაში : (ფრანც კაფკა, დ. ჰ. ლორენსი, ქრისტინე ლავანტი, შტეფან გეორგე, გეორგ თრაქლი და რ. მ. რილკე) / თამარ კოტრიკაძე; [რედ.: გურამ ლებანიძე].

by კოტრიკაძე, თამარ | ლებანიძე, გურამ [რედაქტორი].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: თბილისი : ენა და კულტურა, 2002Availability: No items available Lost (1).
Not finding what you're looking for?
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.