სუფიური ორდენი ჩრდილო კავკასიაში და პანკისის ხეობაში

| Select titles to:
Reassessment of geostrategic threats from the North Caucasus for Georgia's foreign policy / Bennett Clifford ; Georgian Foundation for Strategic and International Studies.

by Clifford, Bennett | Georgian Foundation for Strategic and International Studies.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction [Tbilisi], 2015Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 327(479.22:470.6)] (1). Place hold Log in to add tags.
Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. / Сост., ред. пер., введ.и вступ. статьи к текстам В. К. Гарданова ; Кабард.-Балкар. науч.-исслед. ин-т при Совете Министров КБАССР.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Нальчик : Эльбрус, 1974Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 94(470.62/67)] (1). Place hold
Вайнахи : (Чеченцы и Ингуши ) / Г. З. Анчабадзе ; [Ред. Н. В. Гелашвили].

by Анчабадзе, Г. З | Гелашвили, Н. В [რედაქტორი].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Тбилиси : Кавказский Дом, 2002Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 94(470.66)] (2). Place hold
Ислам на Северном Кавказе / А. Авксентьев.

by Авксентьев, Анатолий Васильевич.

Edition: 2-е изд., дораб. и доп.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Ставрополь : Кн. изд-во, 1984Availability: No items available Lost (1). Place hold
Суфизм в контексте мусульманской культуры : [Сб. ст.] / [Отв. ред. и авт. введ. Н. И. Пригарина] ; АН СССР, Ин-т востоковедения, Науч. совет по истории мировой культуры при президиуме АН СССР.

by Пригарина, Н. И [რედაქტორი].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction М. : Наука, 1989Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 297] (1). Place hold
Суфизм и агиография в Казахстане / Шахимарден Кусаинов ; Межд. тюркологический центр ; Науц. академия наук Кыргызской Республики ; Ин-т философии и политико-правовых исследований.

by Кусаинов, Шахимарден | Межд. тюркологический центр ; Науц. академия наук Кыргызской Республики ; Ин-т философии и политико-правовых исследований.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Алматы ; Бишкек : Принт Экспресс, 2015Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 141.336+28+821.512.122.09(აგიოგრაფია)] (1). Place hold
Суфизм и идеология национально-освободительного движения : (Из истории развития обществ. идей в Чечено-Ингушетии в 20-70-е гг. XIX в.) / А. Д. Яндаров ; АН КазССР, Ин-т философии и права.

by Яндаров, Андарбек Дудаевич | АН КазССР, Ин-т философии и права.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Алма-Ата : Наука, 1975Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 297] (1). Place hold
Суфийские ордены в исламе / Дж. С. Тримингэм; Пер. с англ. под ред. и с предисл. О. Ф. Акимушкина.

by Тримингэм, Джон Спенсер | Акимушкин, О. Ф [რედაქტორი].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction М. : Наука, 1989Availability: No items available Lost (1). Place hold
Теория и практика сельского строительства на Северном Кавказе : Тез. докл. обл. науч.-техн. конф. (28.03.89) / Под общ. ред. К. М. Осипова. Северо-Кавказский науч. центр высшей школы

by Осипов, К. М [რედაქტორი] | Северо-Кавказский науч. центр высшей школы.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Ростов н/Д : Севкавнипиагропром, 1989Availability: No items available
კავკასიის ისტორიული გეოგრაფიის ნარკვევები : (დამხმ. სახელმძღვ. თსუ კავკასიოლ. ინ-ტის სტუდენტებისათვის) / სარდიონ ზედელაშვილი.

by ზედელაშვილი, სარდიონ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: თბილისი : უნივერსალი, 2012Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 913+911.3](479)(075)] (1). Place hold
პანკისი = Pankisi : წარსული და თანამედროვეობა / ხვთისო მამისიმედიშვილი ; ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწ. უნ-ტის ფოლკლორისტიკის დეპარტამენტის შრომები № 7 ;[რედ. : ზურაბ კიკნაძე].

by მამისიმედიშვილი, ხვთისო | კიკნაძე, ზურაბ, 1933− [რედაქტორი].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2008Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 392(=351)+913+94]479.221.1)+392+94](479.22)] (3). Place hold
პანკისის ხეობა : (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული გამოკვლევა) / ლეილა მარგოშვილი ; [რედ.: ლია მელიქიშვილი] ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია , ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი , მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითრების კავკასიური ინსტიტუტი.

by მარგოშვილი, ლეილა | მელიქიშვილი, ლიანა, 1943- | საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction თბილისი, 2002Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 392(=351.4)+94(479.22)+94(=351.4)(479.22) ] (1). Place hold
საქართველო ჩრდილო კავკასიაში : გამოწვევები და სამომავლო პერსპექტივები / ალექსანდრე კვახაძე ; საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი ; [ტექ. რედ.: არტემ მელიქ-ნუბაროვი].

by კვახაძე, ალექსანდრე | მელიქ-ნუბაროვი, არტემ [ტექნიკური რედაქტორი] | საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction თბილისი, 2018Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 327(479.22:470.6)(043)] (2). Place hold
საქართველოს სსრ ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობა ჩრდილო კავკასიის ხალხებთან (1921 - 1941 წ.წ.) / მერი თოგოშვილი.

by თოგოშვილი, მერი.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: ცხინვალი : ირისთონი, 1989Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 008.1(479.22:470.6)] (2). Place hold
სტატიები და საარქივო მასალები თუშეთსა და თუშებზე : [კრებული] : ტ. 2 / აბრამ შავხელიშვილი ; რედაქტორები: თეიმურაზ გვანცელაძე, მანანა ტაბიძე, ბელა შავხელიშვილი ; მხატვარი ილია ჭრელაშვილი.

by შავხელიშვილი, აბრამ | გვანცელაძე, თეიმურაზ, 1951- | ტაბიძე, მანანა [რედაქტორი] | შავხელიშვილი, ბელა [რედაქტორი] | ჭრელაშვილი, ილია [მხატვარი].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: თბილისი : მერიდიანი, 2019Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 94(479.221.2)+39(=351.41)](093.3)+930.25(479.221.2)] (3). Place hold
უბიხური ენა / რუსუდან ჯანაშია ; [რედ. მერაბ ჩუხუა].

by ჯანაშია, რუსუდან [მთარგმნელი ] | ჩუხუა, მერაბ [რედაქტორი].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction თბილისი, 2015Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 811.352+811.351/352'362] (2). Place hold
ქართველთა და ჩრდილოკავკასიელთა ეთნიკური მატერიალური კულტურა : (საცხოვრებელ და სამეურნეო ნაგებობათა ურთიერთშედარებითი ასპექტი) / სალომე ბახია-ოქრუაშვილი ; სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი ; ცხუმ-აფსაზეთის მეცნიერებათა აკადემია ; გიორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოლოგიის ინსტიტუტი ; [რედ. როლანდ თოფჩიშვილი].

by ბახია-ოქრუაშვილი, სალომე, 1970- | თოფჩიშვილი, როლანდ, 1949− | სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი | გიორგი ჩიტაიას სახელობის ეთნოლოგიის ინსტიტუტი | ცხუმ-აფსაზეთის მეცნიერებათა აკადემია.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: თბილისი, 2017Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 39(=353.1)+39(=351)] (2). Place hold
ჩრდილო კავკასიის ხალხთა ისტორიის ნარკვევები : ნაკვეთი I / ზ. ანჩაბაძე ; თ. ბოცვაძე ; გ. თოგოშვილი ; მ. ცინცაძე ; [რედ. : ზ. ანჩაბაძე].

by ანჩაბაძე, ზურაბ, 1920-1984 | ბოცვაძე, თეიმურაზ | ცინცაძე, მ | თოგოშვილი, გიორგი | საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction თბილისი : მეცნიერება, 1969Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 94(470.6)] (3). Place hold
Log in to create new lists.

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას