000 01262nam a22002057a 4500
003 Ge_NSL
005 20150428142300.0
008 150225c20139 ge ||||| |||| 00| 0 geo d
022 _a1512-1135
040 _aGe_NSL
041 _ageo
080 _a550.3(05)
245 _aმიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი = Институт геофизики им. М.З. Нодиа = Mikheil Nodia Institute of Geophysics : 2013 :
_bშრომათა კრებული მიძღვნილი გეოფიზიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი /
_c[რედაქტორი ვ. აბაშიძე ; რეცენზენტი ა. ამირანაშვილი].
260 _aთბილისი :
_bთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა,
300 _av. :
_bილ.
546 _aრეზიუმე ქართულ ენაზე
653 _aგეოფიზიკა -- პერიოდიკა
700 _aაბაშიძე, ვ.
_eრედაქტორი
_937270
942 _2udc
_cCR
999 _c18710
_d18710