ბიოლოგიურად აქტიური კვებითი დანამატის - "Georgian Vitae rimas XXI " წარმოების ხერხი = METHOD OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES “GEORGIAN VITAE RIMAS XXI” PREPARATION : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2013 1775 Y : (51) C 12 G 1/02 (IPC, 2006) / მარინე ბეჟუაშვილი, ლალი ელანიძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2013 08 26 # 16. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 5 გვ. ; მუხლები: 1 დამოუკიდებელი.

ხერხი ითვალისწინებს წონით ნაწილებში კახეთში გავრცელებული საფერავის ჯიშის ყურძნის წვენისგან დამზადებულ 400-500 ვაკუუმ-ტკბილის განზავებას 500-550 დარბილებული ან სასმელი წყლით, ისე, რომ ნაზავში შაქარშემცველობა შეადგენდეს არანაკლებ 32-33%-ს და ტიტრული მჟავიანობა არანაკლებ 6გ/ლ, მიღებულ ნაზავში 3-7 სტილბენოიდების შემცველი ფენოლური კონცენტრატის და 25-35 მცენარეული ნატურალური არომატიზატორის დამატებას, მიღებული მასის მორევას, დაყოვნებას 3 დღე-ღამის განმავლობაში 10-12°C ტემპერატურაზე, ჩამოსხმას, გახსნიდან 1 თვის განმავლობაში შენახვას 5-10°C ტემპერატურაზე.

1775 ge Y 2013-08-26 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
ალკოჰოლიანი სასმელები
სასმელები
კვების მრეწველობა
უალკოჰოლო სასმელები
კვებითი დანამატი

სხვა ავტორები: ბეჟუაშვილი, მარინე , გამომგონებელი ; ელანიძე, ლალი , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C12G1/02

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას