სადესერტო ლიქიორი "ინტიმი" = Dessert Liqueur “Intim” : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE 1602 B : (51) C 12 G 3/06 (IPC, 2006) / რევაზ მელქაძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 1999 01 29 # 1. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 4 გვ. ;

1. ტექნიკური შედეგი ორგანოლეპტიკური მახასიათებლების გაუმჯობესება და ასორტიმენტის გაფართოება. 2. არსი სადესერტო ლიქიორი შეიცავს მცენარეულ ნედლეულს, ლიმონმჟავას, მიხაკს, დარიჩინს, შაქარს და წყალ-სპირტის ნაზავს, ამასთან, მცენარეული ნედლეულის სახით შეიცავს წყავის ნაყოფს და ყვავილებს და ფიქსირებული ჩაის ფოთოლს ინგრედიენტების შემდეგი თანაფარდობით კგ/1000 დალ-ზე: მიხაკი 0,4-0,6, დარიჩინი 0,8-1,0, წყავის ნაყოფი 50-70, წყავის ყვავილები 0,2-0,4, ჩაის ფიქსირებული ფოთოლი 8-10, ლიმონმჟავა 4-6, შაქარი 2500-3500, წყალ-სპირტის ნაზავი დანარჩენი. 3. გამოყენების სფერო კვების მრეწველობა, კერძოდ ლიქიორ-არყის წარმოება. 1 დამოუკ. და 11 დამოკ. მ.

1602 ge B 1999-01-29 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
ალკოჰოლიანი სასმელები
სასმელები
კვების მრეწველობა
ლიქიორი
პუნში
ინტიმი

სხვა ავტორები: მელქაძე, რევაზ , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C12G3/06

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას